BUFF bài event

TẠO ĐƠN HÀNG BUFF BÀI EVENT
ĐĂNG NHẬP
LƯU Ý

- Hướng dẫn lấy link - ID mua đơn EVENT

+ Lấy trực tiếp bằng cách Click vào ảnh từ link ảnh cho post ở page và post trong Group ! 

+ Các trường hợp link CMT không có ảnh thì mua bình thường

+ Không hoàn nếu lấy sai 
+ Clip Hướng dẫn lấy Link - ID đúng cho phần CMT
TẠI ĐÂY 


Đã có tính năng mua đơn bằng tele NHANH CHÓNG - DỄ DÙNG
© buffshare.com | buffshare.com
Version 1.3.4 | Powered By CMSNT.CO