BUFF bình luận Facebook

TẠO ĐƠN HÀNG BUFF BÌNH LUẬN FACEBOOK
ĐĂNG NHẬP
LƯU Ý

LƯU Ý TRÁNH BAND TÀI KHOẢN 

  1. Cấm tạo nội dung link sex, chửi nhau,lăng mạ, xúc phạ, nói tục,...
  2. Cấm các link post , reel , post group (event,...) không phải là livestream, vui lòng buff ở mục EVENT
  3. Cấm tạo nội dung chứa link khác 
  4. Nội dung STK tại đây (lưu ý : cop xong xóa các khoảng trống và dư thừa)
  5. Done đơn trong khoảng 1s - 10p ( các trường hợp quá 30p không lên hoàn tiền 200% ) 

THÔNG BÁO : CHIA ĐỀU SỐ LƯỢNG RA ANH EM NHÉ !! 
VÍ DỤ : 2000 CMT thì SV1 1000 - SV2 1000 


Đã có tính năng mua đơn bằng tele NHANH CHÓNG - DỄ DÙNG
© buffshare.com | buffshare.com
Version 1.3.4 | Powered By CMSNT.CO